FAQ

 


Staat je vraag&antwoord er niet bij stel je vraag via de mail info@veterinaireinkoopgroep.nl


 

Hoe word ik lid van de VIG?
Lid worden van de VIG kan door een mail te sturen aan info@veterinaireinkoopgroep.nl waarin u aangeeft lid te willen worden. Meldt in deze mail uw volledige naam en praktijk- c.q. contactgegevens. Na ontvangst van uw aanvraag zal het bestuur u een mail sturen met het ledencontract en een digitaal afschrift van de statuten van de Coöperatieve Veterinaire Inkoop Groep U.A. Zodra u definitief besloten hebt om u aan te sluiten bij de VIG stuurt u de ondertekende en geparafeerde documenten aan ons terug. Na retourneren ontvangt u een door het bestuur getekend exemplaar voor uw eigen administratie terug en bent u lid van de VIG.
Wat kost het lidmaatschap van de VIG?
De contributie bedraagt € 300,- (ex BTW) per jaar. Deze bijdrage is nodig om de kosten te dekken. Denk hierbij aan het maken van een financieel verslag, het voeren van de ledenadministratie, onderhoud van de VIG website, vergoeding van geïnvesteerde tijd van leden die overleggen/onderhandelen met leveranciers e.d. Overigens is het uitgangspunt dat de contributie zichzelf terugverdient door de voordelen die wij met elkaar behalen.
Kan iedereen lid worden van de VIG? Hoe zit het met mijn concurrentie?
De VIG is opgezet voor en door zelfstandig ondernemende klinieken. Die in het krachtenveld van de huidige veterinaire markt daar waar het kan willen samenwerken. Maar met behoudt van deze zelfstandigheid. Bij het toekennen van het lidmaatschap wordt rekening gehouden met de belangen van haar leden. Franchisers, klinieken in tuincentra en/of bouwmarkten e.d. zijn uitgesloten van lidmaatschap. Dit zodat de leden een zo gunstig mogelijke positie behouden in het verzorgingsgebied van hun praktijk. Daarnaast wordt het lidmaatschap van de coöperatie alleen toegekend aan een persoon die zijn of haar praktijk voert buiten een straal van 5 kilometer vanaf de hoofdvestiging van een bestaand lid. Een uitzondering hierop kan worden gemaakt indien het betrokken lid verklaart geen bezwaar te hebben tegen de toetreding van het nieuwe lid.
Welke klinieken zijn aangesloten bij de VIG?
Wij verheugen ons in veel interesse voor een lidmaatschap. Om u up-to-date te informeren staat op deze site een overzicht van de aangesloten praktijken, met verwijzing naar de websites van de respectievelijke leden. Houdt u onze website dus in de gaten.
Waarom zijn er niet meer leveranciers waarmee de VIG kortingsafspraken heeft?
Wij zijn continue in gesprek met farmaceuten en leveranciers om de beste afspraken voor onze leden uit te onderhandelen. Dit zijn soms langdurige processen. Er zitten op dit moment de nodige kortingsafspraken in “de pijplijn”. Daarnaast willen wij onze leden kortingsafspraken kunnen bieden die het verschil maken. Dus gaan wij niet zomaar akkoord. Met het groeien van de VIG merken wij dat wij inmiddels actief benaderd worden door leveranciers. Dat biedt mooie kansen. Ons advies: keer regelmatig terug op deze website. Zodat u kunt zien met welke partijen er inmiddels overeenkomsten zijn gesloten.
Wie mag zich inschrijven voor een nascholing van de VIG ACADEMY?
Iedere dierenarts werkzaam bij je praktijk kan zich hiervoor inschrijven, hiervoor moet elke
dierenarts zelf een inschrijfformulier invullen
Hoe werkt het inschrijven voor een nascholing van de VIG ACADEMY?
Niet-leden: Download het inschrijfformulier. Download link staat onderaan de pagina van de nascholing. Vul het inschrijfformulier volledig in, want alleen volledig ingevulde formulier worden in behandeling genomen. Scan het formulier in en mail deze naar nascholing@veterinaireinkoopgroep.nl
Voor leden: Kunt u zich aanmelden via een online inschrijfformulier. Link staat onderaan de pagina van de nascholing.
Kan ik ook meerdere dierenartsen inschrijven voor een nascholing van de VIG ACADEMY?
Ja dat kan, echter kijken we wel indien een nascholing meer dan 25-27 inschrijvingen heeft dat we zoveel mogelijk verschillende dierenartspraktijken willen laten deelnemen. Het kan dan zo zijn dat je niet twee of drie dierenartsen kan laten komen maar meestal wel één.
Is er accreditatie voor een nascholing van de VIG ACADEMY
We gaan ook accreditatiepunten aanvragen
Mag ik naar meerdere nascholingen volgen bij de VIG ACADEMY?
Dat kan zeker, geef dit aan op het inschrijfformulier voor welke nascholingen je je wilt opgeven
Wie beslist over de afspraken met leveranciers?
De leden beslissen met elkaar of en zo ja welke afspraak wij maken met een leverancier. (Kortings)voorstellen worden altijd aan de leden voorgelegd. Bij instemming van 60% van de leden wordt een voorstel geaccordeerd en daarmee geldend voor alle leden. Overigens is het uitgangspunt dat de lopende overeenkomsten periodiek worden geëvalueerd en wellicht herzien, zodat wij blijven zorgen voor de meest optimale condities voor de leden.
In het ledencontract wordt gesproken over een afnameplicht, welke is gesteld op 70%, wat wordt hier precies mee bedoeld?
Vrijblijvendheid leidt niet tot maximale kortingen. Als wij als coöperatie een vuist maken en het volume dat wij vertegenwoordigen ook “leveren”, biedt dat de beste uitgangspositie voor een maximaal resultaat voor de leden. Als lid van de VIG profiteert u van hoge(re) kortingen, daar staat tegenover dat u wel (grotendeels) gehouden bent die producten waarvan wij een kortingsafspraak hebben af te nemen. Maar er blijft altijd ruimte voor individuele keuzes. Vandaar dat een grens van 70% en niet 100%.
Is er altijd een afname verplichting zodra er een overeenkomst is met een leverancier?
De VIG maakt verschillende typen afspraken met leveranciers. Uitgangspunt daarbij is om zoveel mogelijk vrijheid tot ondernemen te behouden voor onze leden. Dus niet iedere overeenkomst met een leverancier gaat uit van een afnameverplichting. Grofweg kennen wij ‘preferred suppliers’ en ‘partners’. Een ‘preferred supplier’ verleent een lid van de VIG voordelen (korting, speciale condities enz.) zonder dat daarbij sprake is van een afnameverplichting. Soms wordt er daarbij wel gewerkt met staffels. Waardoor alle leden nog meer profiteren als er veel zaken met deze ‘preferred supplier’ wordt gedaan.
Een overeenkomst met een ‘partner’ kent de afnameplicht (zie hierboven toegelicht) wel. Maar dit commitment van de VIG leden moeten zich dan vertalen in zeer gunstige condities.
Hoe zit het met anti parasitaire middelen?
Indien er goede voorwaarden bedongen kunnen worden met een leverancier/producent voor bepaalde anti parasitaire middelen en een meerderheid van de leden besluit om dit voorstel te accepteren, dan zal ook deze productgroep onderdeel uitmaken van het palet van de VIG.
Kan ik de lidmaatschapskosten er wel weer uithalen?
De VIG streeft er ten eerste naar de kosten van het lidmaatschap zo laag mogelijk te houden. De VIG heeft zelf geen winstoogmerk. Dit bereiken wij onder andere door de kosten van overhead te beperken. De insteek is daarnaast dat het voordeel wat wij met elkaar bereiken door samen op te trekken, een veelvoud zal zijn van de kosten van het lidmaatschap. Maar daarbij is van belang dat wij bereid zijn om echt samen op te trekken als het gaat om de inkoop. Een keten is tenslotte zo sterk als de zwakste schakel.
Ik zie dat Covetrus jullie groothandel is, wat houdt dit in?
Wanneer u zich aansluit bij de Veterinaire Inkoopgroep, zullen uw groothandel bestellingen voortaan via Covetrus lopen. Covetrus biedt een zeer uitgebreid assortiment (dier)geneesmiddelen, consumables, petfood, instrumentarium en equipment. Neem eens een kijkje op de website (www.henryscheinvet.nl) voor het assortiment.
Naast de snelle levering van uw bestellingen, een hoge productbeschikbaarheid en een compleet assortiment, hanteert Covetrus competitieve prijzen. Ook kunt u bij hen terecht voor al uw vragen over de producten van de volgende zusterorganisaties en merken:
Veterinary Instrumentation (VI), Calibra, Covetrus HUISMERK, KRUUSE en scil animal care. Daarnaast helpt Covetrus u graag om het bestellen zo gemakkelijk mogelijk te maken en advies te geven over het voorraadbeheer binnen uw praktijk. Hiervoor zijn diverse besteltools ontwikkeld; de Connectivity tools van Covetrus. Uw accountmanager bij Covetrus neemt na het aansluiten bij VIG contact met u op om uw wensen op het gebied van voorraadbeheer, uw wensen met betrekking tot equipment, de laatste ontwikkelingen op het gebied van o.a. reiniging en desinfectie en al uw overige vragen met u door te nemen. Gemak en ontzorgen! Dat is waar Covetrus voor staat.
Alvast meer weten over de Connectivity tools van Covetrus? Ga naar https://www.henryscheinvet.nl/Henry-Schein-Animal-Health/Connectivity en download daar de brochure.
Ik zit momenteel bij een andere groothandel; hoe word ik ondersteund bij het overstappen naar Covetrus?
Wij vinden het belangrijk dat u zelf weinig omkijken heeft bij de overstap naar Covetrus. Daarom zal uw accountmanager bij Covetrus zo spoedig mogelijk contact met u opnemen wanneer u zich heeft aangesloten bij VIG. Op dat moment worden de mogelijkheden voor het omnummeren naar het nieuwe assortiment (met minikaartjes of volledig geautomatiseerd in uw PMS) met u besproken. Daarna plannen we een afspraak om de daadwerkelijke switch te laten plaatsvinden.
Covetrus helpt u tevens graag om het bestellen zo gemakkelijk mogelijk te maken en geeft indien gewenst advies over het voorraadbeheer binnen uw praktijk. Hiervoor zijn diverse besteltools ontwikkeld; de Connectivity tools van Covetrus. Kies de besteltool(s) die het best past bij uw praktijkvoering en bespaar daarmee tijd én geld.
Ik ben bang dat de overstap naar een andere groothandel veel tijd in beslag neemt en lastig voor elkaar te krijgen is. Klopt dat?
Wij vinden het belangrijk dat u zelf weinig omkijken heeft bij de overstap naar Covetrus. Daarom zal uw accountmanager bij Covetrus zo spoedig mogelijk contact met u opnemen wanneer u zich heeft aangesloten bij VIG. Zij zullen u helpen de overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen. Uw accountmanager bij Covetrus helpt u o.a. bij het omnummeren naar het nieuwe assortiment en adviseert over de besteltools die het beste passen bij uw praktijkvoering. Ook begeleiden zij u bij de daadwerkelijke invoering van de besteltool(s). Gemak en ontzorgen! Dat is waar Covetrus voor staat.
Zijn er kosten verbonden aan de overstap naar Covetrus?
Nee, daar zijn geen kosten aan verbonden. Covetrus zorgt ervoor dat de overstap zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt voor u. Uw accountmanager bij Covetrus helpt u o.a. bij het omnummeren naar het nieuwe assortiment en adviseert over de besteltools die het beste passen bij uw praktijkvoering. Zij doen er alles aan om het bestellen bij Covetrus zo gemakkelijk mogelijk te maken.


Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.